”People don’t buy What you do, they buy Why you do it”

I intervjuer med kandidater och medarbetare, ställer jag alltid frågan om vad som är viktigt för dem i deras arbete. Oavsett roll och nivå, svarar nästan alla att de vill göra något meningsfullt. Vad som är meningsfullt är olika från person till person, men en gemensam nämnare verkar vara att det behöver upplevas så för att vi ska trivas.

Som jag skrev om i förra veckans inlägg, vill jag dröja mig kvar vid de komponenter som vi ser som centrala för att skapa en arbetsplats dit talanger som är rätt för just ditt företag vill komma, stanna och utvecklas. En sådan aspekt förefaller vara att det arbete vi gör behöver upplevas som meningsfullt.

Mina slutsatser om vad som framförallt skapar en känsla av meningsfullhet i arbetet är:

1) att vi jobbar på ett företag som har ett större syfte som vi står för i alla lägen och vill bidra till samt

2) att vi tydligt vet hur vår del bidrar till att uppnå det större syftet.

Många av er känner säkert igen orden i rubriken. De är lånade från Simon Sinek och hans nu världskända Ted Talk ”Start with why”. Kontentan av hans budskap är just att ”people don’t buy what you do, they buy why you do it”. Att veta varför vi gör vad vi gör, låter bedragande enkelt men prova själv – varför går du upp varje dag? Vad är det som du vill vara en del av att åstadkomma varje dag? Varför ska talangerna komma till just ditt team eller ditt företag? Vilket högre syfte är vi med och bidrar till om vi arbetar för just dig som ledare och det företag du representerar? För de flesta av oss tar det lite tid att komma fram till svaret.

Att slänga in begreppet Varför i kompotten med ett företags Mission och Vision kan lätt skapa förvirring. Varför skiljer sig från en Mission (dvs. masterplanen för hur företaget ska skapa värdet det vill uppnå) och från Visionen (visualiseringen av hur det ser ut när masterplanen är uppnådd). Ett företags Varför är dess högre syfte, anledningen till att det existerar.

Ett företags Varför inspirerar.

Ett Varför har inte med pengar att göra och det är något som aldrig ändras. Ett företags Varför inspirerar. Det skapar en emotionell anknytning som bidrar till en starkare identifiering med företaget än vad materiella eller ekonomiska mål någonsin kan. Det blir därför en ovärderlig magnet i kampen om talangerna.

Ett tydligt Varför fungerar i vardagen som vår kompass. Är detta företags Varför ett som jag som medarbetare vill bidra till? Är mitt sätt att bemöta vår kund på ett som rimmar med vårt Varför? Bidrar de strategiska beslut vi tar till att uppnå vårt Varför?

Företagets Varför har även en stark påverkan på en kunds köpbeslut. Deras beslut att handla av ditt företag, säger nämligen lika mycket om dem och deras värderingar som det gör om ditt företag. Att tydliggöra ett företags Varför är med andra ord en god investering.

Mitt högre syfte var viljan att bidra till en bättre folkhälsa. En friskare människa i taget.

När jag ett par år valde att arbeta med personlig träning och kostrådgivning istället var det nog några som höjde på ögonbrynen. Men för mig ligger de här frågorna varmt om hjärtat och engagerar mig mycket. Jag gjorde det inte för att bidra till en storlek större biceps på en klient eller ett par centimeter smalare midja.

Mitt högre syfte var viljan att bidra till en bättre folkhälsa. En friskare människa i taget. För att jag var klar över mitt större syfte, var det ett enkelt beslut att arbeta ideellt med en yngre klient jag träffade som hade medfödd diabetes och övervikt. Fick vi ordning på träningen och kosten, hade vi tillrättalagt fundamentala förutsättningar för att hon skulle kunna leva sitt liv fullt ut och ge sig efter de drömmar som var viktiga för just henne. Utan ett högre syfte med ett sådant arbete, blev teknikträning och träningsdagböcker snart ganska meningslösa.

Den andra huvudsakliga aspekten som påverkar den upplevda meningsfullheten är att jag förstår hur det arbete jag gör bidrar till att uppnå det större syftet.

Ett citat som får illustrera denna aspekt dök upp i mitt LinkedIn flöde häromdagen. Det löd:”When during a visit to the NASA space center in 1962, President John F. Kennedy noticed a janitor carrying a broom. He interrupted his tour, walked over to the man and said ”Hi I’m Jack Kennedy, what are you doing?” ”Well Mr. President” the janitor responded ”I’m helping put a man on the moon.” Sant eller ej, illustrerar det denna poäng väl.

Nästa gång du lyssnar på en kund- eller leverantörspresentation, fundera över hur ofta någon av dem faktiskt börjar med vad de tror på och varför de finns. Exemplena är enligt mig skrämmande få. Och nästa gång du själv ska hålla en sådan presentation, lägg märke till skillnaden i uppmärksamhet som uppstår när du utgår från vad du och ditt företag står för och tror på.

/Bianca Britten-Austin