Flygvärdinnorna har rätt – det är viktigast att ta på din egen syrgasmask innan du hjälper någon annan.

Det är tidig morgon på flyget till Umeå. När jag morgontrött betraktar flygvärdinnornas säkerhetsgenomgång genom havet av morgontidningar och grånande flintar, inser jag att flygvärdinnorna verkligen har haft rätt i alla år – det är viktigast att ta på din egen syrgasmask innan du hjälper någon annan. Du är inte till nytta för någon annan när du inte tagit hand om dig själv.

I förra veckan skrev jag om att grunden i Personligt Ledarskap är en vältränad självkänsla. En av byggstenarna i arbetet med att träna upp en god självkänsla är att ta ansvar för hur man lever sitt liv.

Innan jag kastar mig vidare in i detta inlägg, vill jag skicka iväg en hyllning till de som lärde mig allt detta och som enligt min uppfattning fortfarande är det enda ledarskapsutbildningsföretaget som är riktigt duktiga på att börja med grunden först. Nämligen företaget MT-Ledarskap med Mia och Michael Törnblom i spetsen. Jag gick själv deras ledarskapsprogram och hade sedan förmånen att arbeta som en av deras utbildare för individer och grupper. Vill ni fördjupa er i det Personliga Ledarskapet, rekommenderar jag varmt att ta kontakt med dem.

Att låta bli att ta ansvar för den egna återhämtningen är som att säga okej när någon ber om hjälp och sen bli irriterad på den personen eftersom vi egentligen inte alls har tid och ork.

Parallellen mellan flygvärdinnornas uppmaning och ansvarstagandet i arbetet med det personliga ledarskapet är att man i längden sällan är till glädje för andra om man inte har tillfredsställt sina egna behov först. Det är som att säga okej när någon ber om hjälp och sedan bli irriterad på den personen för att man är trött och egentligen inte alls har ork och tid att hjälpa till. När vi låter bli att ta ansvar för den egna återhämtningen, kommer trötthetens tryne att visa sig och det är sällan utrustat med någon större dos tålamod.

Att ta ansvar genom att stå för sina värderingar är avgörande för självkänslan

Att ta ansvar för att leva efter sina normer och värderingar är en förutsättning för en god självkänsla. Att kunna stå för dem innebär att man behöver ta ansvar för vad man själv tycker är viktigt och att respektera sina egna gränser genom att säga ifrån när någon gör någonting mot oss som inte känns okej.

I arbetet med en av mina kursdeltagare på MT-Ledarskap, pratade vi mycket om gränsdragning. Hon satte alltid alla andra före sig själv men var innerst inne väldigt trött och ofta ledsen och irriterad på hur människorna i hennes närvaro betedde sig tillbaka. Hennes integritet var låg och det urholkade hennes känsla av självvärde.

Vi målade upp en metafor om att det var dags för henne att bygga ett staket runt sin egen person. Utgångsläget var att vem som helst kunde oinbjuden klampa in i hennes trädgård och stöka runt där. När vi föreställde oss hennes staket var det inte tal om något hemskt stängselstaket med taggtråd. Vi ville inte stänga ute omvärlden. Vi såg snarare framför oss ett somrigt vitt trästaket i bästa Bullerby anda, vilket hon kunde använda för att aktivt välja vilka hon faktiskt ville släppa in och vilka hon vänligt med tydligt behöll på behörigt avstånd på andra sidan grinden. Den mentala bilden hjälpte henne när kraven och önskemålen från omgivningen pockade på,som en påminnelse om att hon måste ta hand om sina egna behov och respektera sina egna gränser. Ingen annan kunde göra det jobbet åt henne.

Att ta ansvar som en del i att stärka självkänslan yttrar sig på en mängd andra sätt. Bland annat handlar det om att man tar ansvar för att tycka om sig själv istället för att leva på andras bekräftelse. Att man gör medvetna val istället för att sno på sig offerkoftan och beklaga sig över omständigheterna. Få saker stärker vår självkänsla lika mycket som att ta ansvar för våra misstag, erkänna dem och förlåta oss själv och andra.

Ökad medvetenhet och ansvarstagande genom daglig reflektion

MT-metoden lärde mig att dagligen reflektera utifrån tre perspektiv som en central del i att träna upp en god självkänsla:

  • Vad har varit bra med mig idag. Självkänsla handlar om hur det känns att vara jag, oavsett hur mina prestationer ser ut. Därför är fokus i detta avsnitt vilka av mina egenskaper som jag uppskattar och är stolt över.
  • Vad är jag tacksam för. När vi övar tacksamhet blir vi påminda om allt som faktiskt går och är bra i våra liv, vilket vi tar för givet när vi rusar på. Att känna genuin tacksamhet är en stärkande och glädjande känsla.
  • Vad jag vill ha hjälp med. Det här avsnittet hjälper dig att styra ditt medvetna och omedvetna fokus mot det som är viktigt för dig nästa dag, nästa vecka eller kanske generellt i livet där du befinner dig. Märker man att samma sak återkommer vecka efter vecka under rubriken ”Hjälp”, kan det vara en signal till sig själv om att man kan behöva ta ansvar för sitt sätt att agera och vara.

Resultat av reflektion enligt den här modellen är att man blir:

  • mer närvarande
  • tryggare eftersom den bygger på självkänslan
  • ärligare eftersom man tar sig tid för rannsakan
  • starkare eftersom jag tar ansvar för mina behov
  • Kort och gott, man blir en bättre ledare för sig själv och andra.

Hur medvetet lever du? Vet du vad du står för och vad som är på riktigt viktigt för dig? Finns det något du skulle må bra av att ta ansvar för?

Bianca Britten-Austen, Talent Manager på Elite Hotels