Annonsgranskning

Det är lätt att jobbannonser går på rutin och att ett internt språk används. Copy paste från förra tillfället. Men vill ni attrahera fler kvinnor till er arbetsplats? Då kan det vara bra att lyfta fram de saker som kvinnor efterfrågar och letar efter.

Vi hjälper till att granska och lämna förslag på hur era annonser kan uppdateras för att bättre attrahera målgruppen. Utifrån en undersökning vi gjort vet vi vad kvinnliga talanger letar efter i valet av nästa arbetsplats.

Vill du veta mer, meja till info@businesswomen.se så återkommer vi till er för ett möte, fysiskt eller per telefon.