GDPR

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Vi vill vara tydliga med hur vi hanterar och sparar dina personuppgifter som du delar med oss. 

Vi lagrar och hanterar uppgifter om namn, email, din titel, var du jobbar för för att kunna kommunicera med dig, ge dig bättre kontakter med personer, partners, jobberbjudanden och andra möjligheter som är relevanta för dig. Samt ha en överblick över vilka som är medlemmar hos oss.

Vi använder uppgifter om e-mail och ev mobilnummer för att kunna skicka ut inbjudningar, erbjudanden, tips, medlemsbrev med mera.

Vi ger inte dina uppgifter vidare förutom till våra samarbetspartners och sponsorer, vilket du godkänner genom att bli medlem hos oss. Du kan alltid fråga oss vilka dessa sponsorer är.

Du har rätt till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dem.

Du kan alltid få dina uppgifter rättade, ändrade eller borttagna ur våra system.

Varifrån samlar vi uppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss:

Businesswomen.se behandlar personuppgifter som lämnas av dig bl.a. i samband med att du registrerar ditt medlemskap hos oss, fyller i en intresseanmälan eller gästar vårt karriärnätverk eller mailar oss. Vi kan också få tillgång till uppgifter via våra partners och sponsorer med bedömningen att du är relevant för oss att kommunicera med, och vi för dig.

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Businesswomen.se knyter till sig relevanta partners/sponsorer för att förstärka vårt erbjudande. Vi delar dina personuppgifter med dessa företag samt med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det behövs för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden. Det kan även vara så att de överförs till leverantörer och samarbetspartners inom techkommunikationssystem för inbjudningar, enkätundersökningar,  samt leverantörer av kundnöjdhetsundersökningar. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bland annat drift och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare: Myndigheter (av rättslig förpliktelse), domstolar (vid tvister), betaltjänstleverantörer (för att fullgöra avtal), potentiella köpare- säljare av vår verksamhet (berättigat intresse).

Personuppgifter används för att:

Skicka digital direktmarknadsföring och inbjudningar via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation och utskick/direktmarknadsföring, t.ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden till: alla medlemmar/kunder, ett visst medlemssegment (t.ex. medlemmar som tillhör en särskild bransch) • Namn • Kontaktuppgifter som telefonnummer, epost • Uppgifter om medlemskap

Laglig grund: Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Lagringsperiod: Medlemskap gäller tillsvidare, men du kan be oss avaktivera dig när du vill. Vi behåller dina uppgifter 24 mån efter att medlemskap i karriärnätverket upphört, men tidigare om du ber om det.

Kontakt:

Du kontaktar oss enklast via mail: info@businesswomen.se

Ansvariga personuppgifter:

Businesswomen.se är en del av Bocca Consultning AB, org nr. 559028-4385

Telefon: 08-409 131 02