Karin Jordås, programchef

Karin Jordås är programchef för Business Women Sveriges mentorskapsprogram

Karin är tidigare generalsekreterare för organisationen Mentor Sverige och Mentor International, hon tillsattes av Jan Carlzon (Riv Pyramiderna). Initiativtagare till Mentor var Drottning Silvia och i styrelsen satt näringslivets höjdare som Stefan Persson (H&M) och Bertil Hult (EF). Karins egna mentor var Annika Falkengren, då VD för storbanken SEB.

Som programchef är Karin bland annat ansvarig för matchningen mellan adepter och mentorer och intervjuar både adept och mentor för att säkerställa så bra match som möjligt.

Utöver sitt uppdrag som programchef är Karin coach och ledarskapskonsult i eget företag och coachar bland annat ledare och toppolitiker.

Du kan boka Karin för coaching eller för att leda en workshop eller föreläsning inom ledarskap, kommunikation eller krishantering.

Du når henne via karin@jordas.se om du vill prata mer om mentorskapsprogrammet eller hur ni kan samarbeta.