Tillbaka till 7 snabba frågor till Tallink Siljas marknadsdirektör Ulrika Högberg – hur har du det på jobbet?

UlrikaH

Ulrika Högberg är marknadsdirektör på Tallink Silja