Posts tagged ‘karriärnätverk’

Tema: Personligt Ledarskap – uppskjutet!

Välkomna till novembers karriärnätverksträff – Tema Personligt Ledarskap Workshoppen har skjutits upp till restriktionerna hävs. Nytt datum kommuniceras då. En av framtidens avgörande kompetenser för framgång…