Sverige – mest självutvecklande i världen

En karta från Self Leaders visar hur stora de mentala skillnaderna är i världen. Vi svenskar är positionerade högst upp i högra hörnet, med högst självutvecklingsbehov och minst religiösa värderingar.

Påverkar det här att vi har lätt att bli uttråkade på jobbet och ständigt känner att vi måste vara på väg mot nya mål? Trots att vi vet på ett rationellt plan ”hur bra” vi har det?

Kartan kan också hjälpa oss till en bättre förståelse hur kulturella skillnader gör att vi resonerar olika, stor del av världens befolknings främsta drivkraft är fortfarande överlevnad.