Nytt år och nya möjligheter – hur bra blir ditt år 2016?

Efter lediga dagar och när julstöket är över känner många att finns både vilja och ambitioner inför det nya året. Vad känner du? Vad vill du att 2016 ska bjuda på? Har du några förändringar som du vill driva igenom? Här är några frågor som kan hjälpa dig på traven för att öka förutsättningarna att lyckas när du driver igenom en förändring.

När du gör detta, ta en kopp kaffe, penna och papper, sätt dig bekvämt och ha tid på dig så du kan fokusera och tänka igenom dina svar.

1.Vad vill jag ha mer av? Hur mycket mer? 10% ökning eller mer? Vad är rimligt?

2.Vad vill jag ha mindre av? Hur mycket mindre? 10% minskning eller mer? Vad är rimligt?

3.Hur kan jag se till att få det? Vad behöver du göra konkret för att lyckas med detta? Skriv ner 3-5 punkter.

4.Hur vet du när du nått målet? Hur firar du då?

Vanligt är att vi sätter för stora mål som blir övermäktiga, vi orkar helt enkelt inte med dem. Genom att tänka i mindre steg och sätta delmål ökar chanserna att vi faktiskt driver igenom den önskade förändringen. Det måste fungera med våra vardagsliv och inte innebära att vi måste ändra hela vår struktur.

Vi önskar dig en härlig start på 2016!

Businesswomen.se