Vilken bolagsform passar dig?

 Det är inte helt enkelt alla gånger att reda ut skillnaderna mellan de olika bolagsformerna. Jag tänkte försöka gå igenom de olika formerna så att du ska kunna få en bild över dina valmöjligheter. Det finns enskilt bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.

Enskilt bolag

Det är vad vi ofta kallar enskild firma. Enskilt bolag är ingen egen juridisk person, det innebär att du och bolaget är samma juridiska person. Att du och bolaget är samma juridiska person betyder att de avtal, förpliktelser och åtaganden du ingår för ditt bolags räkning blir du som privatperson också ansvarig för. Rent konkret innebär det att du är personligt betalningsansvarig även för bolaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är när niIMG_5146 är minst två som vill starta ett bolag ihop. Ett handelsbolag är en egen juridisk person dock blir grundarna av bolaget personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Att bolaget är en egen juridisk person betyder att bolaget kan rättshandla (ingå avtal och andra åtaganden), men det är fortfarande ni som bildat bolaget som är skyldiga att se till att dessa förpliktelser fullgörs och som blir solidariskt ansvariga om det skulle brista. Därför är det viktigt att ni som ska bilda bolag ihop skriver kompanjonsavtal så att ni har reglerat sinsemellan hur dessa förpliktelser ska fördelas, vem som ska ansvara för vad.

Kommanditbolag

Det är en form av handelsbolag där delägarna har avtalat om hur ansvaret för bolagets förpliktelser ska fördelas. Den delägare som förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser kallas kommanditdelägare, en sådan delägare är inte behörig att företräda bolaget. I övrigt bör det avtalas kring kommanditdelägarens rätt att delta i förvaltningen av bolaget samt rätt att ta del av vinst och förlust. Den delägare som har ansvaret kallas komplementär.

Aktiebolag

Till sist har vi aktiebolaget som är en egen juridisk person, som kan bildas av en eller flera personer och där ansvaret för bolagets förpliktelser sträcker sig till aktiekapitalet. Aktiekapitalet är en förutsättning för att kunna bilda ett aktiebolag och det är pengar som de som bildar bolaget går in med i starten och som sedan blir låsta i bolaget och kan tas i anspråk om bolaget hamnar i ekonomiska svårigheter. Precis som med handelsbolag är det viktigt med bra kompanjonsavtal och aktieägaravtal om ni är flera som startar bolaget ihop.

Det viktigaste att komma ihåg när du bildar bolag är att enskild firma inte är en egen juridisk person och att det är extra viktigt med avtal när ni är flera som ska bilda bolag. Jag valde företagsformen aktiebolag och det tänkte jag skriva mer om nästa vecka!