bww8

Jeanna Tällberg, HR-chef på Volkswagen group

Jeanna Tällberg, HR-chef på Volkswagen group