Tillbaka till ”Att elektrifiera transportsektorn är en viktig del för att nå de uppsatta klimatmålen.” Sofia Granfors är E-mobility Manager på Volkswagen Group

Sofia Granfors 2