Business Woman Career Program

Är du redo att utvecklas och ta kliv framåt i din karriär? Få en tydligare bild av vem du är, vad du står för och vad du vill?

Ledarskapskonsult Karin Jordås var under många år generalsekreterare i organisationen Mentor, som grundades av drottning Silvia för att vägleda ungdomar. I styrelsen satt bland andra H&M-ägaren Stefan Persson och EF-grundaren Bertil Hult. Annika Falkengren var under många år hennes mentor. Nu har Karin utvecklat ett unikt program för dig som vill utvecklas och ta del av hennes erfarenheter, insikter och lärdomar. Programmet består av 6 tillfällen får du bland annat lära dig att skriva en måldeklaration, hur du kommunicerar bättre och hur du marknadsför dig själv.

Karin Jordås är idag ledarskapskonsult och brinner för att få andra att växa.

Moduler:

  1. Målsättning
  2. Måldeklaration
  3. Hur vill du vara? Dina värderingar
  4. Kommunikation, kroppsspråk, ordval, budskap
  5. Konflikthantering
  6. Ditt personliga varumärke

Pris: 5900 kr plus moms.
Antal tillfällen: 6 stycken.

Bokning:
För mer information om programmet och bokning kontakta karin@jordas.se

Karin Jordås erbjuder även ett utvidgat program, läs mer om det här här