Visa delar ut stipendium till tre svenska kvinnoägda bolag – så gör du för att söka

28 procent av företagarna i Sverige är kvinnor, vilket är den lägsta andelen i Norden. För att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga entreprenörer delar Visa ut stipendiet She’s Next för andra året i rad – ett initiativ där tre svenska kvinnoägda företag tilldelas €10 000 vardera.*


Pandemiåren var extra tuffa för kvinnliga företagare. En studie som betalnätverket Visa genomfört visar
att 9 av 10 (90 procent) av de kvinnoägda företagen överlevde pandemin tack vare ökade ansträngningar
kring sin onlineförsäljning.** Men motvind i världsekonomin gör att kvinnliga entreprenörer som driver
mindre företag står inför nya utmaningar.


För att belysa frågan genomför Visa initiativet She’s Next för andra året i rad. Tre svenska kvinnoägda
företag kommer tilldelas ett stipendium om €10 000 vardera samt tillgång till företagscoaching via
nätverket Feminvest. Genom att tillföra externt kapital och öka synligheten vill Visa skapa bättre
förutsättningar för kvinnliga företagare i Sverige.


– Med She’s Next vill vi belysa vikten av kvinnligt entreprenörskap och tillföra resurser där de
behövs som mest – inte minst i ekonomiskt utmanande tider, säger Elena Fadeeva,
marknadschef för Visa i Norden och Baltikum.

För vem?
Stipendiet riktar sig till företag som är redo att ta nästa steg på sin bolagsresa. För att kunna söka
behöver företaget vara registrerat i Sverige, ha varit verksamt i minst ett år, ha en fysisk eller digital
närvaro samt ha kvinnligt ägande som uppgår till minst 51 procent. Sista dagen att ansöka är den 28
september.


Förra året tilldelades de svenska företagen Little Cirkus, Mermaid simskola och By Banoo €10 000
vardera inom ramen för She’s Next i Sverige. Läs mer om deras företagsresor och ansök här:
visa.se/shesnext

* Fakta om arbetsmarknaden, Ekonomifakta
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Foretagare—internationellt/
** Visa Back to Business Global Study 2022, Women’s History Month Edition:
https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/ccg-visa-back-to-business-womens-

(I betalt samarbete med Visa för att stödja kvinnliga entreprenörer)