5 SAKER ATT HA KOLL PÅ GÄLLANDE DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE


BLI BÄTTRE PÅ ATT ”SÄLJA DIG SJÄLV”?”
Ditt personliga varumärke är hur man uppfattar dig. Vilket förstås är olika från person till person – men du har möjlighet att påverka genom att vara medveten i vad du sänder ut. Numera har du ett personligt, även ett digitalt varumärke. Hur du skriver på t ex LinkedIn, hur du är i kontakt med människor per mail påverkar hur de uppfattar dig. Ofta kan det här numera vara första steget till kontakt innan man träffar dig fysiskt och därmed första intrycket man får av dig. Influencers lever på sina digitala personliga varumärken – då få har träffat sina följare personligen. Fundera på hur du vill uppfattas, och var konsekvent och autentisk – det ger dig trovärdighet. När du är i en situation där du t ex vill ha ett nytt jobb eller uppdrag eller ett viktigt möte spelar ditt personliga varumärke en viktig roll.


5 SAKER ATT HA KOLL PÅ GÄLLANDE DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE:

MINDSET
Vem vill du vara? Vad vill du att man ska uppfatta när man är i kontakt med dig? Jobbmässigt och privat? Kom ihåg att det är bra att du är bra. Uttryck dig på ett självsäkert men ödmjukt sätt.

FÖRTROENDE
Det handlar om att bygga förtroende – och du har 4-6 sekunder på dig. Du måste snabbt signalera att du kan det du pratar om och att du är att lita på. Det här sitter i ditt kroppspråk, tonalitet och budskap. Förtroendet består sen om du är konsekvent och har en röd tråd i dina budskap.

RISKMINIMERA
Det handlar om att riskminimera – du är ett tryggt val.
Du ska signalera att du är ett tryggt val. Anlitar jag dig löses mina problem. Understöd gärna med exempel från verkliga livet som understödjer det du säger.

FÖRKNIPPAS
Vad vill du förknippas med?
Vilken typ av problem löser du? Tänk efter, vad ska någon svara när de beskriver dig? Till exemepel Sara, hon som… ? Fyll i – där har du din riktning.

ERBJUDANDE
Vad är ditt erbjudande? Vad är det för typ av lösningar du erbjuder? Var här så tydlig och konkret som möjligt. Ställ dig i köparen/arbetsgivarens skor, vad vill de höra om dig i det här läget?