Motivation året runt och hållbara resultat hänger ihop

Genom att hitta nycklarna och drivkrafterna till träning, karriär och olika mål blir meningen så mycket större till att behålla sin motivation och nå hållbara resultat. Jag upptäckte sent i livet vilket värde träning har och hur positivt den påverkar min vardag. Beslutet för några år sedan att driva företag och starta Snabbfoting väcktes i…
Läs mer