Mitt alldeles egna aktiebolag!

Jag hade ju läst på juristlinjen hur aktiebolag bildades, men när jag väl skulle göra det i praktiken så kändes det som jag inte hade en aning om hur jag skulle göra. Det blev väldigt tydligt att jag hade teorin men saknade det praktiska.

Det jag insåg fort var att ta hjälp, att fråga mig fram hur jag skulle göra. Jag fick då lära mig att jag måste ansöka om f-skatt, så i praktiken måste man först starta ett enskilt bolag. Sen var det dags att få i ordning alla papper för att bilda aktiebolag. Ett bra tips är att gå in och kolla på Bolagsverkets hemsida, där står väldigt mycket nyttigt och det är ofta lättläst. Verksamt.se är också en bra hemsida där du kan göra ansökan om f-skatt exempelvis.

Aktiebolag bildas av stiftare, dessa stiftare måste skriva en stiftelseurkund. Du kan starta aktiebolag själv, vilket jag gjorde, men du måste ha en suppleant. Jag valde min pappa till det. Alla stiftare måste inte äga aktier, så min pappa har inga aktier. Det betyder att jag äger alla aktier och har själv betalat in aktiekapitalet. Stiftelseurkunden var inte så svår att skriva, men när den är klar är det viktigt att skicka in den till bolagsverket för registrering.

Det är bra att ha kontaktat banken för att sköta betalningen av aktiekapitalet. Banken kommer att öppna ett konto för just uppstart av aktiebolag där du kommer föra över pengarna som sedan blir låsta tills ditt bolag har bildats. När du skickar in stiftelseurkunden så ska banken intyga att det finns pengar till aktiekapitalet. Det här strulade lite för mig så ett tips är att ta kontakt med banken i tid och ha en löpande kontakt med dem så att de är redo när det är dags.

Du måste även skriva en bolagsordning, det är ramarna inom vilka bolaget ska arbeta. Där står hur bolaget ska styras men även vilken verksamhet bolaget ska arbeta med.

Bolagsordningen är lite svårare att skriva, det är viktigt att det blir rätt och det är många beslut kring hur bolaget ska styras. Ska bolaget ha en verkställande direktör? Revisor? Hur ska styrelsen se ut?

Jag valde att ha en verkställande direktör men ingen revisor, angående revisor så finns det regler kring när ett aktiebolag måste ha en revisor. Bolagsordningen styr också hur handel med aktier får ske och det är viktigt att det blir rätt, än mer viktigt om ni är flera som startar bolaget tillsammans.

När du i bolagsordningen skriver vilken verksamhet du ska arbeta med så är det en balansgång mellan att skriva allt för vidlyftigt eller alltför snävt.nSkriver du för vidlyftigt kommer inte Bolagsverket godkänna bolagsordningen, och skriver du för snävt riskerar du att behöva ändra i bolagsordningen om du vill utöka eller på att annat sätt förändra din verksamhet. Jag som startade en juristbyrå kan inte bara skriva att jag ska arbeta med juridiska tjänster. Jag angav vad jag vill erbjuda för tjänster samt att jag riktar mig både till privatpersoner och juridiska personer. Så det är balansgång att vara tydlig och specifik utan att bli för snäv.

IMG_5172 (1)Sen återstår en lång väntan. Men tillslut kommer det hem papper om att ditt alldeles egna aktiebolag är registrerat och då är det dags att ansöka om att aktiebolaget ska godkännas för f-skatt och att bli arbetsgivare eftersom du blir anställd av ditt bolag. Det kan du göra på verksamt.se. För mig kändes det stort att äntligen ha mitt egna aktiebolag, allt blev lite mer på riktigt då.