Workshop – Så blir du framgångsrik i förhandling

Du är välkommen att ägna en förmiddag med oss den 9 mars!
Med dig får du nya och nya verktyg i förhandling. Vem vet, kanske ger dig workshoppen dig den högre lönen, chefsrollen eller bara smidigare diskussioner hemma? En väl investerad förmiddag i dig själv och din framtid.

Vi är så glada att den mycket uppskattade föreläsaren från junis event Åse Lunde håller i workshoppen! Åse har lång erfarenhet av förhandling, bl.a. som polisförhandlare i kris- och gisslansituationer. Verktygen och kunskaperna har hon sedan använt vidare i andra yrken och livssituationer. Hon delar sin kunskap och bästa tips med oss. Det blir också övningar där du får testa din förhandlingsförmåga.

Datum: Lördag 9 mars 
Tid: kl 10-13
Plats: centralt i Stockholm
Pris: 699 kr 

Inbjudan går ut inom kort till medlemmar i Businesswomen.se Community och medlemmar i karriärnätverket så du som inte är medlem redan, registrera dig via businesswomen.se/medlem

Varmt välkomna!

Businesswomen.se