Hos Volkswagen Group är unga kvinnor mentorer till ledningsgruppen

”För att förändra måste man tänka annorlunda” Jeanna Tällberg är HR-chef på Volkswagen Group och och har sen cirka ett år tillbaka implementerat ett annorlunda mentorskapsprogram – hos Volkswagen Group är det yngre kvinnor som är mentorer, och seniorer i ledningsgruppen som är adepter.

Hur föddes idén till detta?

Förslaget att ge unga kvinnor mentorer i form av seniora chefer har diskuterats länge och i olika forum som ett sätt att öka andelen kvinnliga chefer. I en av de diskussionerna slog det mig, att om vi gör så lär vi de här kvinnorna att bete sig i linje med rådande normer/strukturer och dessa har ju skapats av män. Så det blir ingen game-changer direkt! Dvs vi förändrar ingenting. Därför måste vi göra tvärtom, dvs sluta tro att det är kvinnorna som behöver ändra sätt att tänka och bete sig för att passa in. Istället är det de som sitter på maktpositionerna som behöver fundera kring vad de behöver göra annorlunda. Det är så vi på sikt kan förändra de rådande strukturerna.

Vad innebär ett omvänt mentorskap?

Att varje medlem i vår Board of Management (som består av män exklusive HR Direktören som är kvinna) har fått en yngre kvinnlig kollega som sin mentor under minst 6 månader.

Vad ville ni få ut av mentorskapet?

Att skapa ännu bättre förutsättningar för en inkluderande kultur, en ökad mångfald och därmed en ökad andel kvinnor generellt och en ökad andel kvinnliga chefer specifikt i vårt bolag. Genom att ledningen får kvinnliga mentorer som också är relativt nya in i vårt företag kan dessa chefer få hjälp att förstå vilka initiativ och beteenden som krävs hos dem själva för att möjliggöra det vi eftersträvar.

Hur fungerar det rent praktiskt?

HR har valt ut mentorerna och parat ihop dem med ngn av adepterna. De har fått i uppgift att ses minst 1 gång/mån under minst 6 månader och de har fått ett antal frågeställningar att diskutera. Sen får de självklart diskutera det som känns relevant för dem, skapa egna frågeställningar och dra egna slutsatser. Det är väldigt informellt!

Det omvända mentorskapet har blivit uppmärksammat på flera håll.

Vad har varit bäst?

Att det kommer upp så många praktiska förslag på vad vi kan göra på organisationsnivå för att få fler kvinnor i organisationen och branschen. Och att det får så många positiva följder både internt och externt på vårt arbetsgivarvarumärke. Och inte minst att herrarna i ledningsgruppen faktiskt reflekterar över egna beteenden och börjar känna ett ägarskap för att driva den här frågan på egen hand och av egen kraft!

Vad har varit mest utmanande?

Att det inte riktigt räcker att prata, mentorn behöver se sin adept in action för att kunna ge feedback på beteenden. Att det tar tid innan adepterna kommer till att reflektera över egna beteenden.

Kort om dig:

Namn: Jeanna Tällberg

Ålder: 43

Familj: Man, 2 barn

Karriärbakgrund: Socionom, Personalvetare. Arbete inom socialtjänst och sen i olika HR relaterade roller både på Scania och Volkswagen Group Sverige

Främsta styrka som ledare: Visionär, engagerande och modig har jag hört 🙂

Kändis jag skulle vilja äta middag med: Ester Blenda Nordström, men det blir svårt för hon dog redan 1948. Journalist och författare och en riktig pionjär för jämställdhet som dessutom levde ett både äventyrligt och tufft liv. En cool kvinna helt enkelt.