Att leda som kvinna

”Var beredd på smällar”

Anna Kowalska Lindberg som driver ledarutvecklingsföretaget Anima delade sina tips och ställde frågor så som vad är makt? ”Makt är ett ord vi behöver använda oftare” Hur ser du på makt? Vad är makt? ”Makt är att äga resurser som du eller andra har behov av” säger Anna. Kvinnor kopplar oftare ansvar till makt än män.

Anna delade också tre av 10 ”budord för dig som vill framåt” som finns i boken Att vara kvinna över sitt liv:

Hantera smällar – är oundvikligt för dig som vill framåt. Endast den som är totalt passiv kan undgå smällar. När du kommit över smällen blir det en lärdom du har med dig framåt.

Förstå strukturer – Strukturer är en del av en organisation och du behöver förstå hur de påverkar din roll och dina möjligheter i företaget. 

Allianser – Alltid funnits och kommer alltid att finnas. Du behöver förstå vilken allians du bör vara med i för att nå dina mål. Det är viktigare t ex för dig att ha en bra relation till din chefs chef, än din närmaste chef.

Anna pratade också om vikten av att ha ett ”Fuck off kapital”, pengar som ger dig möjligheten att säga upp dig från en anställning där du inte längre ser möjligheter att prestera, utvecklas eller trivs i som du önskar. 

Boken heter: Att vara kvinna över sitt liv hittar du HÄR.
Mer om Anna Kowalska Lindberg och Anima hittar du HÄR